Nataradža

19,00 

Išsami informacija

Šiva (Nataradža) –  yra vienas iš hindų dievų trejybės, vadinamasis naikintojas. Šiva – naikintojas ne blogąja prasme, jis yra blogio naikintojas, vaizduojamas teigiama prasme. Energingas šokis „tandava“ yra Šivos kosminės energijos, reguliuojančios pasaulio tvarką, išraiška.

Indija, 10×8,5cm